Gizlilik

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak OMNILAB LABORATUVAR MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCERET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, satış, pazarlama ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel Verileriniz; TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amacıyla t dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri bilgi onay formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, satın alma talep formları, cari kart açılış formları diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları, şikayet/talep/iletişim formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere OMNILAB LABORATUVAR MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCERET LİMİTED ŞİRKETİ dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11.

Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, info@omnilab.com.tr mail adresimize ya da posta yolu ile veya bizzat elden OMNILAB LABORATUVAR MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCERET LİMİTED ŞİRKETİ , Mersinli Mahallesi 1201/1 Sk. No. 2/36 mersinli /İZMİR